Pemaknaan Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji: 9

6:58 AM Etna Khairullah 0 Comments

Inilah Gurindam Pasal Yang KesembilanTahu perbuatan yang tak baik tetapi dikerjakan
Bukannya manusia yaitulah syaitan


Kejahatan seorang perempuan tua
Itulah iblis punya penggawa


Kepada segala hamba-hamba raja
Disitulah syaitan tempatnya manja


Kebanyakan orang yang muda-muda
Disitulah syaitan tempat menggoda


Perkumpulan laki-laki dengan perempuan
Disitulah syaitan punya jamuan


Adapun orang tua yang hemat
Syaitan tidak suka membuat sahabat


Jika orang muda kuat berguru
Dengan syaitan jadi berseteru


Pemaknaan Gurindam : * Pada pasal gurindam kesembilan ini pelajaran agama yang dibahas mengenai manusia yang diuji keimanannya dengan godaan syaitan. Dibuka dengan ayat, 'Tahu perbuatan yang tak baik tetapi dikerjakan, Bukannya manusia yaitulah syaitan'. Maksud dari ayat tersebut adalah manusia yang hatinya telah tergoda syaitan perbuatan yang jahat dan buruk meskipun ia mengetahuinya tetapi tetap dikerjakan * Sedangkan pada bait kedua hingga kelima menjelaskan tentang macam-macam orang yang sering digoda syaitan. Orang yang telah tua tetapi tidak banyak menimba pahala untuk akhirat, orang yang berada dibawah pengaruh kekuasaan diperbudak oleh kekuasaannya sendiri, anak-anak muda yang malas menimba ilmu terutama ilmu agama dan pemuda-pemudi yang sering berkumpul bersama tanpa ada kegiatan yang bermanfaat maka syaitan akan membisiki mereka untuk berbuat maksiat. * Pada bait keenam dan ketujuh dijelaskan tentang orang-orang yang dibenci syaitan adalah orang tua yang suka hidup sederjana dan anak muda yang rajin menimba ilmu pengetahuan dan agama sehingga ia menjadi pandai dan tidak mudah dibujuk daya syaitan.

You Might Also Like

0 komentar: