Monologue 3

7:46 AM Etna Khairullah 0 Comments

Terlarang

Rasanya aneh
Lembar-lembar kalender tercerai
Dari dinding-dinding kamar
Orang-orang yang patah hati dalam diam
Rasanya aneh
Jatuh-jatuh tersesat dijurang kematian
Tersesat kehilangan arah
Dalam cahaya
Rasanya terlarang
Mencicip buah khuldi
Dan minum air sungai 7 mata air
Dalam surga
Rasanya terlarang
Memaki kesombongan yang tak ingin disampaikan
Lang yang tak pernah menjatuhkan cakrawala
Dalam pada kita
Rasanya terlarang
Jatuh-jatuh pada engkau
Yang mana aku tak mengerti aku
Dalam mimpi
Rasanya terlarang
Sudah sering-sering jatuh aku
Masih jatuh lagi

You Might Also Like

0 komentar: