Pemaknaan Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji: 6

10:28 PM Etna Khairullah 0 Comments

Ini gurindam pasal yang keenamCahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.


Cahari olehmu akan guru,
yang boleh tahukan tiap seteru.


Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh menyerahkan diri.


Cahari olehmu akan kawan,
pilih segala orang yang setiawan.


Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budiPemaknaan Gurindam :
»- 'Cahari olehmu ... ', selalu disebutkan disetiap bait. Kemudian diikuti oleh kata sahabat, guru, isteri, kawan dan abdi merupakan orang-orang terdekat kita. Mereka adalah orang-orang yang dapat kita percaya, tempat kita berbagi kisah yang tidak dapat diceritakan ke semua orang.
- Sahabat adalah orang yang menghibur kita ketika sedang bersedih, guru tempat mencari teladan yang mengajarkan kebaikan dan nenghindarkan kita dari berbuat salah. Istri yang selalu berserah diri (tawakkal) kepada tuhan adalah istri yang dapat menjadi obat ketika suaminya sedang bersedih.


You Might Also Like

0 komentar: