Pemaknaan Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji: 2

1:30 AM Etna Khairullah 0 CommentsInilah Gurindam Pasal Yang KeduaBarang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.

Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua temasya.

Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.

>> Pemaknaan Gurindam :

- 'Barang siapa mengenal yang tersebut, Tahulah ia makna takut', tersebut dalam bait ini menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak tetapi merupakan komponen terpenting dalam kehidupan, yaitu Tuhan.
- 'Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang', dalam ajaran agama Islam shalat merupakan ibadah yang wajib dijalankan.
- 'Barang siapa mennggalkan zakat, tiadalah artinya beroleh berkat', zakat adalah penyuci harta-harta kita, sesungguhnya kita tidak mengetahui apa yang kita peroleh merupakan sesuatu yang benar-benar halal oleh karena itu kita wajib menyucikannya dengan menyedekahkan sebagian dari harta tersebut, selain itu zakat juga mengajarkan kita agar dapat melihat kondisi kehidupan orang lain yang kondisi sosial ekonominya dibawah kita agar kita memiliki rasa empati terhadap sesama manusia.
- 'Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji', haji adalah rukun islam yang paling terakhir ia wajib dilakukan apabila seorang muslim telah mampu , 'janji' yang dimaksud disini adalah rukun islam yang diucapkan seorang muslim yang termasuk didalam rukun islam.

You Might Also Like

0 komentar: